Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terrorisme en dan verder ...

De meeste kinderen en volwassenen die getroffen zijn door een terroristische aanslag ervaren gedurende enkele dagen of weken stressreacties. Dit zijn normale reacties op een abnormale situatie.