Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Team D5 - Ondersteuning in crisiscommunicatie

Pers rond politieagenten. Vrouw die iets op whiteboard schrijft met andere vrouw en man die ernaar kijken.

Snel en correct communiceren tijdens een noodsituatie is een van de meest cruciale taken van de overheid. Mensen hebben immers nood aan juiste informatie om zichzelf, familie en vrienden in veiligheid te brengen. Deze taken worden uitgevoerd door discipline 5. Discipline 5 staat in voor de informatie aan de bevolking.

Om de taken van discipline 5 correct te kunnen uitvoeren in een noodsituatie, is er nood aan voldoende opgeleide mensen, die 24/7 beschikbaar zijn. Net zoals de andere disciplines, kan discipline 5 nood hebben aan ondersteuning.

Sinds 2013 biedt Team D5 ondersteuning in crisiscommunicatie. Dit team is opgericht vanuit de vaststelling dat discipline 5 vaak onvoldoende capaciteit heeft om alle communicatietaken naar behoren uit te voeren. Met de ondersteuning van Team D5 is elke organisatie - ook kleine steden en gemeenten met een beperkte communicatiedienst - in staat om de informatie aan de bevolking optimaal te organiseren tijdens een noodsituatie. Dankzij deze samenwerking krijgt elke burger de informatie waar hij nood aan heeft (en recht op heeft).