Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Implementatie van een Business Continuity Planning - Voorbereiding op de uitbraak van een pandemie

virus.

Laatste update: maart 2020

Na  de vogelgrieppandemie A/H5N1 in 2006 stelde het Nationaal Crisiscentrum een checklist op, om ondernemingen en openbare instanties te helpen de continuïteit van hun diensten te verzekeren. Dit document werd opgesteld in samenwerking met het Interministerieel Commissariaat Influenza.

Met deze checklist wil het Nationaal Crisiscentrum de implementatie van een Business Continuity Planning (BCP) vergemakkelijken, bij de uitbraak van een grieppandemie.