Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gids voor de opstelling van een samenwerkingsakkoord veiligheidsrapport van een sevesohogedrempelinrichting

Sevesobedrijf.

In het kader van haar wettelijke verplichtingen dient een als "seveso hoge drempel" geklasseerde bedrijf aan de bevoegde autoriteiten een "Samenwerkingsakkoord Veiligheidsrapport" te bezorgen, dat regelmatig wordt bijgewerkt. De exploitant toont zo aan dat hij de risico’s van zijn bedrijf beheerst en dat de getroffen veiligheidsmaatregelen toereikend zijn. Verschillende diensten (zowel op federaal en regionaal niveau) zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van deze documenten. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) volbrengt deze taak voor de FOD Binnenlandse zaken en richt zich vooral op die elementen van het veiligheidsrapport die van belang zijn voor de opmaak van de externe noodplannen. Net als de andere beoordelingsdiensten, stelt het NCCN een praktische gids beschikbaar voor de exploitanten van seveso hoge drempel bedrijven teneinde hen te ondersteunen bij de voorbereiding en de opmaak van hun veiligheidsrapporten.