Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Crisis Support Team (CST)

Mensen in vergaderzaal

Om hulpdiensten en overheden bij te staan in het crisisbeheer is een ondersteuningsteam opgericht: het Crisis Support Team (CST).

Het CST kan tijdens een noodsituatie het coördinatie comité (CC) en de commandopost operaties (CP-Ops) bijstaan in het crisisbeheer. Het CST kan onder andere bijdragen tot een accurate beeldvorming en informatiedoorstroming. Samenwerking staat centraal binnen het CST, samen met de lokale overheden en hulpdiensten door middel van gedeelde expertise zorgen voor en performant crisisbeheer.