Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Communiceren over risico’s

Hoog feitelijk risico. Overtuigen. Instrueren. Laag gepercipieer risico. Hoog gepercipieerd risico. Informeren. Dialogeren. Laag feitelijk risico.

In onze hoogtechnologische maatschappij is risicobeheersing met het oog op de veiligheid een dagelijkse opdracht in nagenoeg alle socio-economische sectoren. Ondanks alle veiligheidsvoorschriften, controles, procedures, testen, … is het voordoen van een risico echter nooit helemaal uit te sluiten.

Deze bijlage bij de Leidraad Crisiscommunicatie is bestemd om de betrokken overheden te helpen bij het structureren, organiseren en realiseren van de preventieve informatie over risico’s, voor de veiligheid van hun bevolking.