Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Communiceren is beheren! - Strategische en operationele adviezen voor burgemeesters in crisiscommunicatie

Burgemeester. Bourgmestre.

Ondanks alle veiligheids- en beschermingsmaatregelen krijgen burgemeesters, schepenen, gouverneurs, ministers of andere politieke verantwoordelijken soms te maken met tragische en zeer complexe noodsituaties. Wie politiek verantwoordelijk is, heeft op zo’n moment een belangrijke rol in het crisisbeheer en de crisiscommunicatie.