Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Brochure: OFF ON - wat moet je doen bij een stroomonderbreking?

Logo off on

We kunnen op voorhand een elektriciteitsschaarste zien aankomen, en reageren met een duidelijke procedure om de vraag naar elektriciteit en het beschikbare aanbod op elkaar af te stemmen.

Bij te lage productie en bij langdurig koud, windstil weer bestaat immers het risico dat er tijdens de avondpiek onvoldoende elektriciteit beschikbaar is. 

Als er een situatie van elektriciteitsschaarste op komst is, kan de federale regering maatregelen nemen om het elektriciteitsverbruik te verminderen door:

  • de bevolking en de ondernemingen aan te sporen om elektriciteit te besparen;
  • het doven van de verlichting op snelwegen, het afschaffen van treinen, het sluiten van administraties, het dimmen van lichtreclames, enz.
  • Indien de elektriciteitsbevoorrading in uiterste nood toch moet afgeschakeld worden, wordt de bevolking hiervan op voorhand verwittigd.

Wat kan je zelf doen?