Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Blijf uit de rook

Donkere rookwolken in de lucht

De overheidscommunicatie bij branden heeft de uitdaging om complexe (chemische) processen te vertalen naar begrijpbare taal. Het is voor de overheid en de verschillende hulpdiensten niet evident om eerlijk en geloofwaardig te communiceren. Een verkeerd woordgebruik kan zorgen voor ongerustheid of juist een onterecht gevoel van veiligheid creëren. Het is niet eenvoudig om (schijnbare) contradicties in de communicatie te vermijden. Elke rook is immers giftig, maar niet alle rookontwikkeling is schadelijk voor de volksgezondheid.

Om de communicatie bij branden te harmoniseren op het gebied van boodschap en terminologie, heeft federale dienst Noodplanning van de gouverneur van Antwerpen het initiatief genomen voor de uitwerking van de communicatierichtlijn ‘Blijf uit de rook’. Het document bevat concrete communicatietips voor alle disciplines betrokken bij een brand.

Om geloofwaardig te communiceren, is het van belang dat alle communicatie-actoren binnen de verschillende disciplines rekening houden met de richtlijnen opgenomen in dit document. Daarom wordt dit document door het Crisiscentrum  opgenomen als bijlage  aan de ‘Leidraad Crisiscommunicatie’.