Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BE-Alert: brochure voor overheden

be alert

Om ervoor te zorgen dat burgers tijdens een noodsituatie de juiste handelingen stellen, is een efficiënte alarmering van kapitaal belang. De overheid moet haar burgers bij noodsituaties zodoende snel, duidelijk en efficiënt kunnen alarmeren. Om de overheden te ondersteunen in deze opdracht, biedt het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) de mogelijkheid om in te tekenen op een performant alarmeringssysteem: BE-Alert.