Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alarmeren om levens te redden

BE-Alert

Om de burgers die geconfronteerd worden met risico’s en noodsituaties zo goed mogelijk bij te staan, is de kwaliteit, de snelheid en de efficiëntie van de crisiscommunicatie van kapitaal belang: van de eerste alarmering tot de continue informatie.

In heel wat noodsituaties is een efficiënte en eenduidige alarmering van wezenlijk belang. De alarmeringskanalen moeten dan ook geïntegreerd worden in een echte strategie om de bevolking te alarmeren.

De huidige bijlage D5 van de leidraad crisiscommunicatie heeft als doel om te beantwoorden aan de behoefte om van een strategische visie naar een optimale operationalisering van alarmering te gaan.