Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jaarrapport Beheerscomité Seveso- en Nucleaire Fonds 2016

Mensen in hazmat pak en speciale eenheden van de brandweer die iemand op een brancard dragen

Het beheer van het Seveso- en Nucleair Fonds is één van de opdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze opdracht wordt uitgevoerd door een Beheerscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de algemene directies Crisiscentrum en Civiele Veiligheid, de gouverneurs en de sector van de Seveso- en nucleaire inrichtingen. Dit comité ziet toe op een objectieve en efficiënte toewijzing van de middelen op basis van risicoanalyses en een wetenschappelijk vastgestelde identificatie van de noden.