Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jaarrapport 2019

Veiligheid en weerbaarheid

In 2019 heeft het Nationaal Crisiscentrum versterking gekregen, talrijke projecten en partners ondersteund en zo kort mogelijk op de actualiteit ingespeeld. 

Dit Jaarverslag 2019 heeft tot doel deze resultaten met u te delen. Een beetje afstand nemen om de reeds afgelegde weg te bekijken, is nodig om in de juiste richting verder te blijven gaan. 

Na twee jaar grondige evolutie wil het NCCN ook de samenleving verder voorbereiden op een effectieve risicocultuur, met een versterkte weerbaarheid. Het NCCN is klaar om deze uitdaging aan te gaan, samen met u.