Documentatiecentrum

Publicaties

  • Het Crisiscentrum waakt samen met haar partners 24u/7d over de civiele en politionele veiligheid.Elke burger draagt eveneens voor zijn deel bij in zijn veiligheid door tot te informeren over de...
  • In onze hoogtechnologische maatschappij is risicobeheersing met het oog op de veiligheid een dagelijkse opdracht in nagenoeg alle socio-economische sectoren. Ondanks alle veiligheidsvoorschriften,...
  • Activiteitenverslag 2013 van de FOD Binnenlandse Zaken Naar een veiligere samenleving in het belang van de burger De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken bestaat uit 5.600 vrouwen en mannen...
  • Wil je weten hoe overheden en interventiediensten zich voorbereiden op noodsituaties? Ben je benieuwd naar de manier waarop het crisisbeheer in België georganiseerd is? Voorbereiding op noodsituaties...

Partners