Documentatiecentrum

Publicaties

  • Het beheer van het Seveso- en Nucleair Fonds is één van de opdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze opdracht wordt uitgevoerd door een Beheerscomité, samengesteld uit...
  • In onze hoogtechnologische maatschappij is risicobeheersing met het oog op de veiligheid een dagelijkse opdracht in nagenoeg alle socio-economische sectoren. Ondanks alle veiligheidsvoorschriften,...
  • Activiteitenverslag 2013 van de FOD Binnenlandse Zaken Naar een veiligere samenleving in het belang van de burger De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken bestaat uit 5.600 vrouwen en mannen...
  • Wil je weten hoe overheden en interventiediensten zich voorbereiden op noodsituaties? Ben je benieuwd naar de manier waarop het crisisbeheer in België georganiseerd is? Voorbereiding op noodsituaties...

Partners