Een Crisis Support Team

Lokale noodplanning
Crisisbeheer
Om hulpdiensten en overheden bij te staan in het crisisbeheer is een ondersteuningsteam opgericht: het Crisis Support Team (CST).

Noodsituaties worden gekenmerkt door een toenemende complexiteit. Als antwoord op deze uitdaging kent de sector van de noodplanning en het crisisbeheer een toenemende  professionalisering. Dit vertaalt zich in een steeds groeiende expertise, permanente opleiding en sterke samenwerkingsverbanden in een multidisciplinaire context.

Het CST kan tijdens een noodsituatie het coördinatie comité (CC) en de commandopost operaties (CP-Ops) bijstaan in het crisisbeheer. Het CST kan onder andere bijdragen tot een accurate beeldvorming en informatiedoorstroming. Samenwerking staat centraal binnen het CST, samen met de lokale overheden en hulpdiensten door middel van gedeelde expertise zorgen voor en performant crisisbeheer.

Wat is het CST ?

Het Crisis Support Team is samengesteld uit personen met een professionele activiteit in noodplanning en crisisbeheer. De meeste teamleden zijn noodplanningscoördinatoren met al heel wat ervaring in noodplanning en crisisbeheer.

De teamleden wonen en werken verspreid over het hele land, zodat in geval van een activatie, een snelle aanwezigheid ter plaatse kan verzekerd worden.

Wat doet het CST?

Het Crisis Support Team heeft als opdracht om het crisisbeheer in het CC en/of de CP-Ops te ondersteunen, onder verantwoordelijkheid van de verzoekende partij. Leden van het CST zullen voornamelijk taken uitvoeren om de informatiedoorstroming en de beeldvorming optimaal te structureren. Concreet kan het CST mee vorm geven aan het vergaderproces, het white board structureren, het logboek bijhouden, het opmaken van kaarten….

Activatie van het CST

Het Crisis Support Team kan door de DIR-CP-Ops, noodplanningscoördinator of burgemeester geactiveerd worden via de Federale Dienst van de Gouverneurs, die verder contact opneemt met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). Dit kan reeds vanaf een operationele coördinatie.

 

Lees er meer in de brochure