Crisisbeheer

Permanentie 24/7

Het Crisiscentrum waarborgt met een team van 28 mensen een doorlopende permanentie (24u per dag, 7 dagen per week) om dringende informatie van allerlei aard te verzamelen, te analyseren en te verspreiden naar de bevoegde instanties, zoals bv. met het "Early Warning System".

Een gefaseerde aanpak

Noodsituaties worden gecoördineerd op gemeentelijk, provinciaal of federaal vlak, zoals geregeld bij Koninklijk Besluit van 16 februari 2006. Het niveau van het crisisbeheer wordt bepaald op basis van verschillende criteria.

De vijf disciplines

Iedere noodsituatie wordt bestreden door interventiediensten. Hun opdrachten zijn verspreid over vijf disciplines. Elk van die disciplines stelt een monodisciplinair interventieplan op waarin de eigen werking wordt beschreven.

Het veiligheidsportaal

Op een afstand hetzelfde beeld van de toestand hebben om elkaar beter te begrijpen en in onderling overleg te handelen. Het veiligheidsportaal maakt een optimale uitwisseling mogelijk van operationele en strategische informaties bij een noodsituatie.

Crisiscommunicatie

 

Een gewaarschuwd en geïnformeerd burger kan gepast (re)ageren in noodsituaties. Crisiscommunicatie door de bevoegde overheden is daarom essentieel. Om te slagen in deze belangrijke missie voor de burger (de eerste acteur voor zijn veiligheid) ondersteunt het crisiscentrum de burgemeesters en gouverneurs in hun acties.