Contact center bij noodsituaties

In het kader van zijn opdrachten voor de noodplanning en het crisisbeheer beschikt de Algemene Directie Crisiscentrum sinds 2011 over een Contact center om bij noodsituaties de bevolking te informeren.

Infonummer 24/7

Voor de periode 2018-2021 is daartoe een raamcontract afgesloten met de Belgische onderneming IPG. Door de permanente stand-by (24/7) is het mogelijk om dit infonummer binnen het uur te openen. Het contact center kan tot 400 oproepen per uur beantwoorden. Het aantal operatoren kan worden aangepast aan de noden. Deze operatoren worden opgeleid in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en FOD Volksgezondheid.

Synergie D2/D5

De FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid zijn overeengekomen om de mogelijkheid te voorzien om zowel de oproepen ‘Discipline 5’ (algemene informatie) als de oproepen ‘Discipline 2’ (slachtofferinformatie) te behandelen via het Contact center bij noodsituaties. De oproepen ‘D2’ zullen desgevallend behandeld worden door gespecialiseerd personeel, daartoe aangewezen door FOD Volksgezondheid.

 

Voor lokale overheden - ondersteuning D5

Elke lokale overheid die met een noodsituatie geconfronteerd wordt, kan hiervan indien gewenst gebruik maken, en het Contact center op elk moment activeren. Binnenkort zal er een brief verstuurd worden ter attentie van de burgemeesters om hen uit te nodigen zich in te schrijven op dit project.

 

Financiële weerslag

Er zijn geen abonnementskosten voor de lokale overheid. De kosten verbonden aan de activering en het gebruik van het Contact center worden gedragen door de overheid die het Contact center activeert en gebruikt.

Die kosten omvatten zowel de personeelskosten door de activatie van het Contact center als de telefoonkosten gedurende de volledige tijd dat het infonummer ter beschikking van de bevolking staat.

 

Intekenen

Om gebruik te kunnen maken van het Contact center, dient u een overeenkomst af te sluiten met IPG. Die overeenkomst heeft als doel de activerings- en gebruiksomstandigheden van het Contact center bij noodsituaties te omschrijven en bij de activering een snelle authentificatie mogelijk te maken.

We verzoeken de geïnteresseerde burgemeesters om één ondertekend exemplaar van de overeenkomst met de ingevulde bijlage 1 terug te sturen naar IPG, ter attentie van Stephanie Aerts, Uitbreidingstraat 180, 2600 Antwerpen ( CrisisGroup @ ipggroup.eu ).
 
Heeft u een vraag? Dan kan u een mailtje sturen naar: contactcenter @ ibz.fgov.be
 

Hieronder de overeenkomst en nuttige bijlagen :