Crisisbeheer

 • 04.12.2014
  Deze bijlage bij de Leidraad Crisiscommunicatie is bestemd om de betrokken overheden te helpen bij het structureren, organiseren en realiseren van de preventieve informatie over risico’s, voor de veiligheid van hun bevolking.
 • 28.11.2014
  IRE
  Nationale oefening van het nucleair en radiologisch noodplan in het Instituut voor Radioelementen in Fleurus.
 • 23.10.2014
  Het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) speelt een rol in de uitwisseling van ideeën en ervaringen door zijn deelname aan of organisatie van onderzoeksprojecten. Op 27 november aanstaande, organiseert de KUL een studiedag in het kader van een onderzoek waaraan het HIN heeft bijgedragen: “Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen. Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België?”
 • 09.10.2014
  België telt momenteel 204 hoge drempel seveso-ondernemingen. 49 daarvan zullen in oktober en november hun extern noodplan in het kader van een nieuwe oefenmethodologie testen.
 • 03.09.2014
 • 13.08.2014
  Het Belgische Blauwe Schild is voor het Erfgoed wat het Rode Kruis is voor de mens. Het Crisiscentrum maakt deel uit van het Comité.
 • 02.07.2014
  Wees solidair
  Enkele aanbevelingen in het belang van uw gezondheid.
 • 02.07.2014
  10 jaar geleden werd het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’ gepubliceerd. Dit plan kwam er na de stijging in sterfgevallen tijdens de zeer warme zomer van 2003. Elk jaar, aan het begin van de zomer, maakt het Crisiscentrum de lokale overheden gevoelig voor deze problematiek.
 • 24.04.2014
  Wetteren - Foto Brandweer Gent
  Samen leren uit dienstoverschrijdende knelpunten. Lessons learned georganiseerd op 7 mei door HIN.
 • 13.03.2014
  fictieve evenement
  Momenteel zijn veel verenigingen en organisaties maar ook lokale besturen bezig met de voorbereiding van hun zomerevenementen. Een accurate risicoanalyse en een multidisciplinaire voorbereiding door alle betrokken partijen zijn cruciaal om een vlotte organisatie én de veiligheid te garanderen.