Crisisbeheer

 • 10.09.2015
  Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
 • 08.09.2015
  Met de herfst die de geleidelijke daling van de temperaturen aankondigt, worden de bevoorradingskwesties inzake elektriciteit en het (nieuwe) afschakelplan terug actueel. In België is de bevoorradingszekerheid van elektriciteit aanzienlijk verbeterd sinds vorige winter. Omdat er echter geen nulrisico bestaat, moeten de overheden zich voorbereiden en hun procedures en noodplannen continu actualiseren en verfijnen. Stand van zaken en uitgevoerde acties.
 • 01.07.2015
  Enkele aanbevelingen in het belang van uw gezondheid.
 • 25.06.2015
  Elke gemeente en provincie beschikt over noodplanambtenaren die ermee belast zijn de noodplannen van het grondgebied onder hun gezag voor te bereiden. Om hun ervaringen en goede praktijken te delen, komen deze noodplanambtenaren steeds meer bijeen. Bekijk het voorbeeld van de Franstalige vzw "planu.be"
 • 15.06.2015
  Leeuw van Waterloo, Braine-Lalleud
  Welke rol speelt het nationaal Crisiscentrum bij grote gebeurtenissen? Concreet voorbeeld voor de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo
 • 11.06.2015
  Burgemeesters en noodplannings- en informatieambtenaren die dagelijks instaan voor ieders veiligheid aan het woord via een DVD gerealiseerd door het Crisiscentrum . Ontdek de teaser!
 • 19.03.2015
  De vliegende Seveso-ploeg…. Het klinkt misschien als de aanwerving van piloten bij de Belgische luchtmacht, maar deze nieuwe medewerkers zullen toch eerder onder de vleugels van het Crisiscentrum opereren.
 • 05.03.2015
  BE-Alert maakt het mogelijk om snel een groot aantal burgers te alarmeren door middel van één enkel instrument. Het project bevindt zich momenteel in de pilootfase, maar om de definitieve versie te ontwikkelen is een team van 4 personen samengesteld.
 • 03.03.2015
  Hoe worden overstromingsrisico’s in België vandaag aangepakt? Met deze vraag startten onderzoekers van de UA en de KU Leuven in 2013 het STAR-FLOOD onderzoek.
 • 21.01.2015
  Op 19 december konden we vernemen dat de kerncentrale van Doel 4 heropgestart werd. Wat betekent deze heropstart nu voor de elektriciteitsbevoorrading en het risico op een afschakeling? Een actieve waakzaamheid en een verderzetting van de noodplanning hieromtrent blijven noodzakelijk.