Crisisbeheer

 • 23.06.2016
  Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
 • 26.05.2016
  De Federal Truck is een initiatief van de federale overheid met de bedoeling alle Belgische burgers te informeren over uiteenlopende thema’s.
 • 29.02.2016
  Nucleaire noodplanning
  Een evolutief proces ten dienste van onze veiligheid
 • 25.02.2016
  De noodplanning is de laatste jaren sterk geëvolueerd dankzij de uitwisselingen, samenwerkingen, oefeningen en helaas ook door de noodsituaties in België en elders.
 • 11.02.2016
  Sinds 1997 bestaat er binnen de FOD Binnenlandse Zaken een Rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg georganiseerd worden, onderzoekt. In 2016 zal de Rallycommissie zich, naast het bestuderen van de verschillende rallydossiers, bezighouden met het laten evolueren van de wetgeving om de veiligheid van de toeschouwers nog beter te kunnen garanderen, en dit in overleg met alle actoren (organisatoren, lokale overheden en hulpdiensten).
 • 26.01.2016
  DVD 2016
  Videocapsules over 15 thema’s om vanuit het heden vooruit te kijken naar de toekomst
 • 30.10.2015
  Op 29 en 30 oktober 2015 is een oefening georganiseerd waarbij een nucleair incident wordt gesimuleerd. Daarbij zijn de sites van Belgoprocess en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in Dessel en in Mol betrokken.
 • 22.10.2015
  Op 29 en 30 oktober 2015 wordt een oefening georganiseerd waarbij een nucleair incident wordt gesimuleerd. Daarbij zijn de sites van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) en Belgoprocess in Mol en Dessel betrokken. Het doel van noodplanoefening is om de procedures, die in de nood- en interventieplannen omschreven staan, uit te testen. Op basis van de evaluaties kunnen de nood- en interventieprocedures waar nodig worden aangepast.
 • 10.09.2015
  Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
 • 08.09.2015
  Met de herfst die de geleidelijke daling van de temperaturen aankondigt, worden de bevoorradingskwesties inzake elektriciteit en het (nieuwe) afschakelplan terug actueel. In België is de bevoorradingszekerheid van elektriciteit aanzienlijk verbeterd sinds vorige winter. Omdat er echter geen nulrisico bestaat, moeten de overheden zich voorbereiden en hun procedures en noodplannen continu actualiseren en verfijnen. Stand van zaken en uitgevoerde acties.