Crisisbeheer

 • 16.01.2015
 • 08.01.2015
  98,41% van de sirenes heeft correct gewerkt.
 • 05.01.2015
  Donderdag 8 januari wordt een alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De 570 sirenes rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel worden geactiveerd.
 • 26.09.2014
  Bij een noodsituatie kan het cruciaal zijn om snel alle betrokken burgers te verwittigen over het risico en de te volgen aanbevelingen. Doven en slechthorenden vormen daarbij een bijzonder doelpubliek.
 • 18.06.2014
  Nieuwe sirene getest om de alarmering te verbeteren
  Op vrijdag 20 juni zal een nieuw sirenemodel voor alarmering van de bevolking getest worden op de luchtmachtbasis van Florennes. Tussen 10u00 en 15u00 zullen verschillende geluidsmetingen uitgevoerd worden teneinde de hoorbaarheid van de sirene op lange afstand en op 360° te verifiëren.
 • 22.05.2014
  Samen leren uit dienstoverschrijdende knelpunten. Lessons learned georganiseerd op 7 mei door HIN.
 • 03.04.2014
  Resultaten van de test van Be-Alert in Lommel
  Donderdag 3 april 2014 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Voor het eerst hebben vier gemeenten ook via BE-Alert een controlebericht verzonden aan hun inwoners. De volgende alarmeringstests vinden plaats op donderdag 3 juli en 2 oktober 2014.
 • 18.03.2014
  Logo BE ALERT
  Bij noodsituaties is de burger de eerste actor van zijn eigen veiligheid. Om goed te kunnen handelen en reageren, moet hij zo snel mogelijk over de juiste informatie beschikken. De minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, en het nationaal Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) lanceren vandaag een project voor een alarmerings- en informatiesysteem aan de bevolking: BE-ALERT.
 • 21.12.2013
  Crisiscommunicatie op het terrein
  In noodsituaties is tijd van cruciaal belang. Enkele praktische tips om de bevolking te informeren en de media op het terrein te begeleiden.
 • 05.12.2013
  Storm in Kust
  Gezien de aankomende storm Xaver, bevelen we aan de betrokken bevolking aan om volgende kanalen te volgen voor meer informatie