Nieuws

Syndicate content
Naar aanleiding van een nieuwe evaluatie die op maandag 23 februari 2015 door het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) aan het Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) werd gecommuniceerd, wordt het dreigingsniveau 3 verlengd tot maandag 9 maart 2015, omwille van de recente internationale gebeurtenissen.
Sinds 1997 bestaat er binnen het FOD Binnenlandse Zaken een rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg verreden worden, van naderbij bekijkt. De rallycommissie zal in 2015, naast het bekijken van de verschillende rallydossiers, de wetgeving verbeteren en dit teneinde de sport zo veilig mogelijk te houden voor de toeschouwers die naar die wedstrijden komen kijken.

Nuttige links

www.seveso.be

www.nucleairrisico.be

Het Crisiscentrum behoort tot de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken