Nieuws

Syndicate content
Deze bijlage bij de Leidraad Crisiscommunicatie is bestemd om de betrokken overheden te helpen bij het structureren, organiseren en realiseren van de preventieve informatie over risico’s, voor de veiligheid van hun bevolking.
​De kans op elektriciteitsschaarste lijkt deze winter reëel. Als we de bevolking kunnen aanmoedigen om het energieverbruik te verminderen, kunnen we allen samen een afschakeling voorkomen – een ultieme maatregel die trouwens pas wordt gelanceerd als het verminderde energieverbruik niet volstaat.

Nuttige links

www.nucleairrisico.be

www.seveso.be

Het Crisiscentrum behoort tot de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken