Nieuws

Syndicate content
Woensdag 3 september 2014 krijgen de gouverneurs toelichting over de potentiële stroomschaarste voor de winter 2014-2015. Op basis van deze informatie kunnen ze de burgemeesters informeren om verdere invulling te geven aan de noodplanning en te anticiperen op een eventueel crisisbeheer.
Het Belgische Blauwe Schild is voor het Erfgoed wat het Rode Kruis is voor de mens. Het Crisiscentrum maakt deel uit van het Comité.

Nuttige links

www.nucleairrisico.be

www.seveso.be

Het Crisiscentrum behoort tot de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken